Omuz Cerrahisi

Boynun iki yanından uzanan, kolların gövdeye bağlantı noktasının üst bölümüne denir.

Omuz ağrısı ve nedenleri;

Eklem ağrıların arasında en sık rastlanan omuz bölgesinde yer almaktadır. Omuz ağrılarının olmasının en büyük nedenlerden birileri  kaslarda  ve  tendonlarda zorlanma, kemiklerde oluşan travmaya bağlı nedenler,kas yırtıkları,omuz  kas sıkışma sendromu, adheziv kapsülitler, neoplazmlar omuz ve boyun yapısının şekli, ters hareket, omuza verilen aşırı yük, doku zedelenmesi,  enfeksiyon, omuz kireçlenmesi, boyun fıtığına bağlı olarak sinir sıkışmasına yol açarak omuz ağrısına neden olabilir. İç organ hastalıkları gibi çeşitli nedenlerden omuz ağrısına dolaylı olarak sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Omuz eklemi ağrıları 2 çatı altında toplanabilir.

  1. Akut 
  2. Kronik

1-Akut ağrıları, alınan darbe, düşme, omuz kırık ve çıkıklarından sonra meydana gelmektedir yada travma sonrasında veya birkaç hafta sonra ortaya çıkan akut ağrılardır. Bu travmalar genellikle büyük veya küçük çaplı travmalar da olabilmektedir.

2-Kronik omuz ağrıları ise uzun zaman dilim zarfı içerisinde yavaş yavaş gelişmektedir.

Omuz hastalıkları 

  • Donuk Omuz
  • Döndürücü Manşet Yırtıkları,
  • Omuz Sıkışma Sendromları,
  • Kıkırdak ve Bağ Yırtılmaları,
  • Omuz Bölgesi Kırıkları,
  • Doğumsal Omuz Felci,
  • Omuz Çevresi Yumuşak Doku sorunları cerrahi ve fizik tedavi ekiplerince ortak bir çalışmayla çözümlenmektedir.

Omuz artroskopisi ile tedavi edilen hastalıklar.

Yaralanma, kireçlenme, omzun aşırı kullanılması gibi omuz problemlerinde ameliyat harici tedavi yöntemlerine cevap verilmediğinde omuz artroskopisi yöntemine başvurulmaktadır. Buna göre omuz artroskopisinin uygulandığı durumlar aşağıdaki gibidir:

Rotator manşet yırtıkları

Omuz eklemi çevresinde bulunan ve omuz hareketleri için şart olan dörtlü kas grubuna ortak olarak rotator (döndürücü) manşet adı verilir. Bu kasların herhangi bir sebeple yırtılması omuzda güçsüzlük ve ağrıya sebep olur. Ağrı hareketle ortaya çıkar ve güçsüzlüğe neden olur. Gece ağrısı da çok sıklıkla eşlik eder. Bu yırtıklar müdahale edilmediği takdirde genişleme eğilimindedir. Rotator manşet yırtıklarının neredeyse tamamı günümüzde artroskopik olarak tedavi edilmektedir. Masif yırtıklar adı verilen büyük yırtıkların tedavisi ise genellikle daha farklı yöntemlerle ve daha kompleks cerrahilerle mümkün olmaktadır.

İnstabilite

Büyük bir kuvvete maruz kalmamasına rağmen, günlük aktivitelerle omuz ekleminin çıkması veya çıkma eğiliminde olması olarak tanımlanabilir. Bu sorunlar geçirilmiş bir omuz çıkığı sonrasında, düşme gibi kazalara bağlı olarak veya hiçbir sebep olmadan yapısal olarak meydana gelebilir. Pek çok durumda artroskopik olarak tedavisi mümkündür.

Omuz sıkışması (Impingement)

Hareketli omuz ekleminin üstteki hareketsiz kemiğin altında bazı pozisyonlarda sıkışmasıdır. Hafif durumlarda ilaç tedavisi, omuz bölgesine enjeksiyon veya fizik tedavi gibi tedavi seçenekleri vardır. Bu tedavilerden sonuç alınamazsa veya sıkışmanın şiddetli olduğu durumlarda artroskopik cerrahi ile başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Donuk omuz (Frozen Shoulder)

Omuz eklem kapsülünün daralması ve eklem hacminin küçülmesi sonucunda omuz hareketi ile şiddetli ağrıya sebep olan bir durumdur. Genellikle omuz sıkışma sendromu (impingement), omuz travması gibi durumlardan sonra başlar. Bazen diyabet, tiroid bozuklukları gibi sistemik hastalıklardan sonra görülür. Giderek artan ve kısıtlayıcı bir ağrı ile karakterizedir. Gece ağrısı sık görülür. Omuz bölgesi ameliyatlarından sonra da görülebilmektedir. Ameliyat dışı yöntemlerle tedaviden sonuç alınamadığı durumlarda artroskopik cerrahi ile tedavisi mümkündür.

Kireçlenme, eklem içi serbest cisimler

Eklem hareket kısıtlılığı ve ağrı ile karakterize bu durumlarda da artroskopik teknikler ile yapılan ameliyatlarla tedavi mümkündür

Enfeksiyon

Eklem içi enfeksiyonun temizlenmesi amacı ile yıkayarak uzaklaştırmayı sağlamak için artroskopi kullanılır.

TOP