Spor Yaralanmaları ve Cerrahisi

Spor cerrahisi, kas, eklem ve iskelet yaralanmalarının daha hızlı, daha etkin tedavisi için zaman içinde gelişen bir dizi teknik ve yöntemleri içerir.

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı cerrahların gerçekleştirdiği spor cerrahisi uygulamaları, günümüzde çok önem verilen profesyonel ve amatör sporcuların tedavisi kadar, benzer sakatlıklarla karşılaşan tüm hastaların tedavisinde kullanılır.

Orthopoint ailesi olarak  spor yaralanmaları tedavisinde spor cerrahisi tekniklerini kullanmakla beraber ameliyat öncesi ve ameliyat sonrasını içeren hazırlık ve rehabilitasyon süreçlerini de bir bütün olarak tek elden planlar. Bu sayede hastalarımızın en kısa sürede ve en yüksek aktivite performansıyla günlük rutinlerine ve spor hayatına dönmelerini hedefler.

Artroskopi; eklemi ilgilendiren hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemdir. Artroskopi kelimesi latinceden alınmış olup, Artros[eklem] ve skopi [gözlemek] anlamına gelen köklerden türetilmiştir. Yani, artroskopi “eklemin içine bakmak” anlamına gelir. Eklemin içini görmemizi sağlayan alete ise artroskop denir.

Eklem içerisini gözlemek için, 0.5 cm’lik deliklerden artroskopinin optik sistemi eklemin içerisine sokulur. Skop denilen optik sistemin ucuna takılan bir kamera ile monitörden bütün eklem içi görülür. Eklem içerisindeki görüntüler 6-10 kez büyütüldüğü için eklemin içindeki bütün yapıların çok detaylı bir muayenesi mümkündür.

Eklem açılmadığı için fizik tedavi ve rehabilitasyona daha erken başlanır ve daha kolay olur.. Hastaların ameliyat sonrası ağrısı, açık cerrahi girişimlere göre çok daha azdır. Böylelikle hasta daha çabuk iyileşir, aktif yaşamına daha erken döner.

ARTROSKOPİK CERRAHİ YÖNTEMLERİN UYGULANDIĞI DURUMLAR

Diz

 • Menisküs cerrahisi
 • Diz eklemini ilgilendiren kırıklar
 • Kıkırdaktan parça ayrılmaları veya eklem fareleri
 • Çapraz bağ cerrahileri
 • Osteoartrit [kireçlenme] tedavisi
 • Kıkırdak nakilleri
 • Patella(diz kapağı) ekseninin düzeltilmesi
 • Eklem iltihaplarının tedavisi
 • Eklem zarı tedavisi (sinovektomi)
 • Hareket kısıtlılıklarının açılması
 • Eklem içi iyi huylu tümör ve kistlerin çıkartılması

Omuz

 • Tekrarlayan omuz çıkıkları tedavisi
 • Eklem içi serbest cisimlerin çıkartılması
 • Erken dönemde osteoartrit
 • Kas sıkışması veya yırtılmaları
 • Romatizmal hastalıklarda sinevektomi
 • Donuk omuz tedavisi

Ayak Bileği

 • Romatizmal hastalıklarda sinevektomi
 • Osteokondritisler (Kıkırdak bütünlüğünün bozulması ve eklem fareleri)
 • Eklem içi kırıklar
 • Eklem sıkışma rahatsızlığı tedavisi
 • Erken dönemde osteoartrit

TOP